Lähteet

Lähteitä:

Arokoski JPA, Kiviranta I: Nivelrikko. Kirjassa Ortopedia (Toim. Kiviranta I ja Järvinen M), Kandidaattikustannus, Helsinki. s. 125 - 136, 2012.

Fysiatria 4. painos. Toim. Arokoski J, Alaranta H, Pohjolainen T, Salminen J, Viikari-Juntura E. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2009.

Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2010. Suomen Artroplastiayhdistys. PunaMusta Oy, Joensuu, 2010.

Kroonisen kivun ensitieto-opas. Suomen Kipu ry. Painotalo Redfina Oy, 2010.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama Käypä hoito -työryhmä: Arokoski JPA, Eskelinen A, Helminen E-E, Kettunen J, Malmivaara A, Mattila V, Moilanen E, Ojala R, Paavolainen P, Salo P, Virolainen P, Vuolteenaho K: Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito. 22.10.2012. www.kaypahoito.fi, viitattu 10.8.2013.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama Käypä hoito -työryhmä: Kesäniemi A, Kettunen J, Ketola E, Kujala U, KukkonenHarjula K, Lakka T, Rauramaa R, Rauramo I, Tikkanen H, Vuori I: Liikunta. 27.6.2012. www.kaypahoito.fi, viitattu 10.8.2013.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama Käypä hoito -työryhmä: Pietiläinen K, Saarni S, Fogelholm M, Hakala P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Koivukangas V, Laine M, Marttila J, Pekkarinen T, Rissanen A, KukkonenHarjula K: Lihavuus (aikuiset). 1.12.2011. www.kaypahoito.fi, viitattu 10.8.2013.

Terve tuki- ja liikuntaelimistö. Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Toim. Bäckmand H ja Vuori I. Opas 11, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010, Yliopistopaino, Helsinki, 2010.

Vainikainen T: Nivelkirja. Nivelrikon ehkäisy, tekonivelleikkaus ja kuntoutuminen. WSOY 2010.

Vainio A: Kivunhallinta. 1.–2. painos. Kustannus Oy Duodecim. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2006.

Waller B, Munukka M, Multanen J, Rantalainen T, Pöyhönen T, Nieminen MT, Kiviranta I, Kautiainen H, Selänne H, Dekker J, Sipilä S, Kujala UM, Häkkinen A, Heinonen A: Effects of a progressive aquatic resistance exercise program on the biochemical composition and morphology of cartilage in women with mild knee osteoarthritis: protocol for a randomised controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders 2013, 14:82.

Kuvat sivustolla:

Lääkärissä,miten diagnoosi tehdään ja Leikkauspöydälle, kun liike ja lääke eivät auta: Tekonivelsairaala Coxa

Niveltuet ja apuvälineet: Respecta Oy

Vertaistuki: Liikuntakeskus Pajulahti

Suomen Nivelyhdistys - tervetuloa mukaan: Suomen Nivelyhdistys, Valkeakosken nivelpiiri

Copyright 2014 Suomen Nivelyhdistys ry. Kaikki oikeudet pidätetään.