Finlands artrosförening – Välkommen med!

Bli medlem!

Finlands artrosförening vill ge människor med ledsjukdomar och artros ökade möjligheter att leva ett bra liv. Föreningen sprider information och kunskap aktivt och eff ektivt för att på sätt bidra till att förebygga ledsjukdomar.

Som medlem av Finlands artrosförening är du med om att främja frågor som rör människor som drabbas av artros, t.ex. ökad jämlikhet i vården. För medlemsavgiften får du som medlem tidningen Niveltieto, som utkommer fyra gånger per år, gratis handböcker och artiklar samt massor av förmåner och rabatter av våra samarbetspartner. Föreningen ordnar årligen också olika temaresor både i Finland och utomlands. En del av resorna är sponsrade resor, men vi ordnar resor också tillsammans med semesterföreningar.

Bli medlem i Finlands artrosförening idag genom att fylla i och skicka det bifogade formuläret (se bakre pärmen) till oss. Vi står för portot. Du kan också gå in på vår webbplats www.nivel.fi/ jaseneksi eller ringa oss på 09 271 2312.

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.