Text:
Jari P.A. Arokoski, LT
docent och specialläkare i fysikalisk medicin, specialkompetens i smärtbehandling och rehabilitering
Östra Finlands universitet, fakulteten för hälsovetenskaper/polikliniken för fysikalisk medicin och smärtbehandling vid Kuopio universitetssjukhus


Tuula Vainikainen, FM medicinsk redaktör, facklitterär författare
Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen, Åbo
Översättning: Kenneth Gustafsson

Copyright 2014 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.