Källor

Arbetsgrupp för god medicinsk praxis utnämnd av Finska Läkarföreningen Duodecim och Föreningen för obesitasforskning i Finland rf: Pietiläinen K, Saarni S, Fogelholm M, Hakala P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Koivukangas V, Laine M, Marttila J, Pekkarinen T, Rissanen A, Kukkonen-Harjula K: Lihavuus (aikuiset). 1.12.2011. www.kaypahoito.fi, 10.8.2013.

Arbetsgrupp för god medicinsk praxis utnämnd av Finska Läkarföreningen Duodecim och ledningsgruppen för god medicinsk praxis: Kesäniemi A, Kettunen J, Ketola E, Kujala U, Kukkonen-Harjula K, Lakka T, Rauramaa R, Rauramo I, Tikkanen H, Vuori I: Liikunta. 27.6.2012. www.kaypahoito.fi, 10.8.2013.

Arbetsgrupp för god medicinsk praxis utnämnd av Finska Läkarföreningen Duodecim och Ortopedföreningen i Finland: Arokoski JPA, Eskelinen A, Helminen E-E, Kettunen J, Malmivaara A, Mattila V, Moilanen E, Ojala R, Paavolainen P, Salo P, Virolainen P, Vuolteenaho K: Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito. 22.10.2012. www.kaypahoito.fi, 10.8.2013.

Arokoski JPA, Kiviranta I: Nivelrikko. I boken Ortopedia (red. Kiviranta I och Järvinen M), Kandidaattikustannus, Helsingfors. s. 125–136, 2012.

Fysiatria 4:e upplagan. Red. Arokoski J, Alaranta H, Pohjolainen T, Salminen J, Viikari-Juntura E. Kustannus Oy Duodecim, Helsingfors, 2009.

Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2010. Artroplastikföreningen i Finland rf. PunaMusta Oy, Joensuu, 2010.

Kroonisen kivun ensitieto-opas. Suomen Kipu ry. Painotalo Redfina Oy, 2010.

Terve tuki- ja liikuntaelimistö. Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Red. Bäckmand H ja Vuori I. Opas 11, Institutet för hälsa och välfärd 2010, Yliopistopaino, Helsingfors, 2010.

Vainikainen T: Nivelkirja. Nivelrikon ehkäisy, tekonivelleikkaus ja kuntoutuminen. WSOY 2010.

Vainio A: Kivunhallinta. 1:a–2:a upplagan. Kustannus Oy Duodecim. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2006.

Waller B, Munukka M, Multanen J, Rantalainen T, Pöyhönen T, Nieminen MT, Kiviranta I, Kautiainen H, Selänne H, Dekker J, Sipilä S, Kujala UM, Häkkinen A, Heinonen A: Effects of a progressive aquatic resistance exercise program on the biochemical composition and morphology of cartilage in women with mild knee osteoarthritis: protocol for a randomised controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders 2013, 14:82.

Bilder:

Ledprotessjukhuset Coxa: Hos läkaren: Hur ställs diagnosen. Dags för oparation om motion och medicine inte hjälper.

Respecta Oy; Ledstöd och hjälpmedel.

Kamratstöd: Pajulahti idrottscentrum

Valkeakosken nivelpiiri, Finlands artrosförenining: Finlands artrosförening – Välkommen med!

Copyright 2013 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.