Artros – symptom och diagnos

Det vanligaste symptomet vid artros är smärta i leder. Stelhet i lederna är också ett mycket vanligt symptom. Smärtan i lederna kan leda till minskad rörlighet och funktionsförmåga. Smärtsymptomen och funktionsförmågan varierar från person till person och symptomen förekommer vanligen i perioder. En person med artros kan ha mycket svåra perioder på några veckor eller månader och sedan perioder med färre symptom eller helt utan smärta. Läkaren fastställer artrosdiagnosen på basis av symptomen, ledundersökningen och röntgenbilder.

Smärtan är också det viktigaste symptomet vid artros. I början är smärtan tillfällig – den kan bli lindrigare eller försvinna helt och hållet. Smärtan ökar vid belastning men lugnar sig vid vila. Stelhet, särskilt på morgonen och efter att ha varit stilla länge, och svårigheter med att resa sig är också vanliga symptom. Symptomen brukar lätta under dagen. Det är vanligt att det hörs ett rasslande ljud från leden och ibland kan det kännas som om leden låser sig helt.

Smärtan i knä är lokalt, dvs. den känns uttryckligen runt knäområdet. Ibland kan det kännas som om knäet inte bär. Vid artros i höft känns smärtan ofta på framsidan av låret just under ljumskvecket eller i sätesmuskeln, men den kan stråla ut ända till låret och knäet.

Artros i hals- och ländkotorna orsakar vanligen lokal smärta och försämrad rörlighet i kotorna. Svåra artrosförändringar kan hos en del personer orsaka förträngningar i de hål genom vilka nerver går ut från ryggmärgen, vilket kan orsaka smärta i övre och nedre extremiteter.

Fingerledsartros kan avsevärt påverka handens rörlighet och försämra handens presskraft och grepp. Det kan förekomma svullnad i fi ngerlederna och minskad rörlighet. Artros i stortåns grundled kan göra det svårt att stå på tå och gå med fotdynan först. I många fall måste man ta kortare steg och gå långsammare, såsom vid andra artrostyper i nedre extremiteter.

Symptomens svårighetsgrad varierar från person till person och över tiden. Varierande väder kan också orsaka symptom för en del personer som lider av ledvärk. Vanligen vänder man sig till en läkare när smärtan börjar begränsa det vardagliga livet.

Copyright 2018 Finlands artrosförening. Alla rättigheter förbehålls.